Jiggskalle abborre

Jiggskallarna tillverkas i djupaste Småland alltså i Målilla.