Abborre jiggar

Jiggarna tillverkas i Småland hos swingbaits i Målilla. 

Vi tillverkar även jiggar för våra samarbetspartners.